Waarheid in tijden van nepnieuws

Het zijn barre tijden omdat het tegenwoordig niet meer meteen duidelijk is of berichten werkelijk waar zijn, verdraaide waarheden zijn of gewoon pure leugens. Beatrix zei het ooit al eens: 'De leugen regeert'. Samenlevingen bestaan bij de gratie van het gezag van instituties die het openbare leven regelen. Democratie veronderstelt daarbij burgers die zich kritisch verhouden tot de instituties die die macht belichamen. Maar sinds de teloorgang van de klassieke ‘grote verhalen’ en de opkomst van de social media staat het geloof in de legitimiteit van diverse instituties onder druk. In de media hebben spraakmakende figuren het steeds vaker over ‘nep-nieuws’, ‘nep-rechters’, ‘nep-parlement’, frauderende wetenschappers, het partij-kartel, etc. Waar Verlichtingsfilosofen nog geloofden dat kennis en informatie de burger zouden verlichten en emanciperen, moeten we anno 2020 vaststellen dat de informatie-revolutie ook verwarring, onzekerheid en angst teweeg brengt.

Moet en kan het vertrouwen in sociale instituties worden hersteld of moet de burger juist een sceptische houding aannemen en accepteren dat waarheid een relatief begrip is waarbij referentiekaders, uitgangspunten, belangen en strijd om macht een grote rol spelen? Over deze vraag gaat de lezing van drs. Edward van der Tuuk voor het Filosofiecafé.

Praktische informatie

Zondag 27 september 2020 Vanaf 15:00 tot en met 17:00