Excursie: insecten in het Leusveld

Andere insecten, bekende en minder bekende, zullen eveneens aandacht krijgen. Daarvoor zal het soms nodig zijn ze kortstondig gevangen te nemen om ze in een loeppotje nader te bekijken. Het spreekt haast vanzelf dat mooi en zonnig weer een belangrijke voorwaarde is om veel soorten te zien vliegen en rondlopen. Dat minder mooi weer ook tot tal van interessante waarnemingen leiden, zullen onze natuurgidsen in de voorkomende situatie laten zien.

Start: 14.00 uur bij parkeerplaats aan Rhienderensestraat

Praktische informatie

Zondag 16 juni 2019 vanaf 14:00

Rhienderensestraat Model.NdtrcItem.HouseNumber
6964 BG, Hall