Avondwandeling Empese en Tondense heide

Avondwandeling Empese en Tondensche heide 19.00 uur, duur ca. 2 uur.
Onder begeleiding van een aantal gidsen.
Zorg voor goede wandelkleding.

Zo’n zestig jaar geleden bestond het uit een bloemrijk grasland. Het had helaas sterk te lijden van de ontwatering van omliggende landbouwgronden. Natuurmonumenten heeft in de loop der jaren veel gronden kunnen aankopen en – met medewerking van een aantal omliggende grondeigenaren – veel kunnen doen voor het herstel van dit bijzondere natuurgebied.

De herstelmaatregelen bestonden vooral uit het verwijderen van bomen en de bovenste humusrijke bodemlaag, en het ondieper maken of dempen van beken en sloten. Het kalkrijke kwelwater dat van levensbelang is voor een aantal bijzondere planten kon zo weer het bodemoppervlak bereiken.

Praktische informatie

Zaterdag 18 mei 2019 Vanaf 19:00 tot en met 21:00

Hallsedijk Model.NdtrcItem.HouseNumber
7399 RP, Empe