Toeristische Evenementen 2020

Evenementen gratis promoten

Organiseert u binnenkort een openbaar toeristisch evenement? Dan kunt u die gratis via de VVV promoten. We hebben daarin drie mogelijkheden, namelijk op de digitale informatie borden in de gemeente, op onze website en via onze VVV-app. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hieronder.

Voor wie?

Verenigingen, stichtingen of een collectief van ondernemers kunnen gratis hun evenement of activiteit promoten via de digitale borden, onze website en app. Voorwaarde hierbij is dat het toeristisch evenement of activiteit voor iedereen toegankelijk (openbaar) is en in de gemeente Brummen plaatsvindt. 

De digitale borden

De digitale borden zijn van de gemeente Brummen. De borden staan (vanaf 18 april) op drie locaties, namelijk: de Zutphense- en Arnhemsestraat in Brummen en de Loenenseweg in Eerbeek. De borden bestaan uit twee delen: het bovenste paneel is een tekstpaneel om berichten over evenementen aan te kondigen.  Ook gebruikt de gemeente deze borden om gemeentelijke mededelingen te doen en kunnen worden ze ingezet bij calamiteiten. Het onderste paneel biedt ruimte aan betaalde advertenties.

Gebruiksregels digitale borden

De volgende gebruiksregels gelden voor vermelding op de borden:

 • -        Vermelding van een toeristisch evenement is mogelijk voor een periode van maximaal 3 weken
 • -        Het bericht mag maximaal uit 80 karakters bestaan en wordt verdeeld over 5 regels; dus 16 karakters per regel.
 • -        U geeft zelf aan op welke borden uw aankondiging wordt gedaan
 • -        Uw aanvraag + tekst is minimaal 2 weken van tevoren ingediend bij de VVV
 • -        Er is ruimte voor 6 tot 8 verschillende berichten
 • -        Vermelding vindt plaats in volgorde van aanvragen zolang er ruimte beschikbaar is
 • -        Bij calamiteiten gaat gemeentelijke berichtgeving voor en worden de aankondigingen
 • -        over activiteiten, evenementen als de reclame stop gezet
 • -        Er zijn geen kosten aan verbonden

Uw evenement op het digitale bord?

 • -        Mail naar vvvbrummeneerbeek@kpnmail.nl
 • -        Tekst: Laat weten welke tekst op de borden moet staan. Zorg daarbij dat uw tekst niet langer is dan 80 karakters
 • -        Borden: Geef aan op welke borden u uw evenement wilt promoten
 • -        Periode: Geef de start- en einddatum door van wanneer uw evenement zichtbaar moet zijn

Voldoet uw activiteit/ evenement aan de daarvoor gestelde criteria? Dan krijgt uw evenement/ activiteit een mooi plekje op het bord. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging

U evenement op de website ?

Mail onderstaande gegevens uiterlijk twee weken van tevoren naar vvvbrummeneerbeek@kpnmail.nl

Alleen als u alle items aanlevert, wordt uw evenement opgenomen op onze website en in de app.

 • ·       Naam evenement:
 • ·       Datum en tijdstip
 • ·       Locatie
 • ·       Contactgegevens organisatie: naam, mail, website
 • ·       Korte omschrijving; (waar moeten de mensen voor komen?)
 • ·       Lange omschrijving; (wat gaan de mensen beleven/zien? Voor wie is het?)
 • ·       Foto's minimaal 1 Mb (aanleveren als JPG)