Evenementen aanleveren

Evenementen vormen een belangrijk onderdeel van het toeristisch recreatief product in de gemeente Brummen. Wij bieden u als organisator de mogelijkheid om uw evenement op verschillende manieren onder de aandacht te brengen. U kunt uw evenement aanleveren bij vvveerbeek@kpnmail.nl Het evenement wordt dan (na goedkeuring en/of eventueel redigeren van tekst) op diverse manieren in de markt gezet. Denk hierbij aan de websites www.vvveerbeek.nl en www.vvvbrummen.nl (tevens lokale VVV websites) en andere websites zoals Visit Veluwe en VVV NL. Daarnaast wordt het evenement ook opgenomen in de Nationale Database Toerisme Recreatie en Cultuur. De VVV app wordt gevuld met deze gegevens.

De toeristische website van VVV Brummen Eerbeek (en andere regio’s) en websites die de agenda van VVV Brummen Eerbeek overnemen maken gebruik van deze databank, voor u betekent dit éénmalig het evenement bij ons aanleveren en eventuele wijzigingen/annuleringen ook op één adres doorgeven, de redactie zal de wijzigingen dan doorvoeren. Het aanleveren van evenementen is kosteloos.

Als u een kant en klaar (pers)bericht over actuele gebeurtenissen die passen bij de aard en doelstelling van onze websites heeft kunt u dit mailen naar vvveerbeek@kpnmail.nl Vanuit deze centrale e-mailbox zal uw bericht dan naar de daarvoor verantwoordelijke perso(o)n(en) binnen onze organisatie worden doorgestuurd. Let op: We kunnen alleen plaatsing garanderen als de informatie minimaal twee weken voor aanvang van het evenement bij ons is aangeleverd